Ceník


Výuka

Cena se pohybuje od 500 – 600 Kč za 60 minut v závislosti na jazykové úrovni studentů, jejich počtu a době vyučujícího strávené na cestě za výukou.Překlady

Běžné překlady – od 380 Kč za jednu normostranu cílového (= přeloženého) textu.
Ověřené překlady – od 560 Kč za jednu normostranu cílového (= přeloženého) textu.


Za expresní překlad do 24 hodin se účtuje příplatek 50 % a za překlad do 48 hodin a práci o víkendu 25 %.


Minimální účtovanou jednotkou je 1 normostrana, dále pak každá započatá polovina normostrany. Jedna normostrana znamená 1 800 znaků včetně mezer, počet znaků lze zjistit ve vlastnostech souboru pod složkou statistické údaje.


Na základě delší spolupráce a v závislosti na velikosti zakázky je možno stanovit individuální ceny a platební podmínky.Tlumočení

Půldenní tlumočení (4 hodiny) – 2 800 Kč
Celodenní tlumočení (8 hodin) – 5 600 Kč
Za každou další hodinu je účtována sazba 700 Kč / 60 min.


Na základě delší spolupráce a v závislosti na rozsahu tlumočení je možno stanovit individuální cenu a platební podmínky.Všechny ceny jsou konečné, nejsem plátcem DPH.
 Copyright © 2008-2023    www.petrhlavac.com      design: Ludmila Obdržalková    foto: www.vizualni.cz