O mně


Jako překladatel, lektor a tlumočník pracuji již několik let. Důvodem, proč mě má práce baví, je to, že mi umožňuje setkat se se zajímavými lidmi a nahlédnout do mnoha aspektů lidské činnosti. Vždyť v kterém jiném povolání by bylo možné se během jednoho týdne zabývat gastronomií, spodním prádlem, větrnými elektrárnami a bezpečnostní technikou?


Pro lepší představu o mé odborné kvalifikaci si Vám dovoluji uvést následující přehled mého dosavadního vzdělání.


Němčina


— soudní tlumočník od roku 2012

— člen Komory soudních tlumočníků ČR

— státní překladatelská zkouška

— státní tlumočnická zkouška

— certifikát Wirtschaftsdeutsch International

— semestrální studijní pobyt na Univerzitě Braunschweig (kurzy obchodního a podnikového práva)

— pravidelná účast na dalších odborných seminářích a kurzech


Angličtina


— státní překladatelská zkouška

— státní tlumočnická zkouška

— úspěšně zakončený přípravný kurz pro soudní tlumočníky na Právnické fakultě UK

— certifikát BEC Higher (nejvyšší zkouška Univerzity Cambridge pro obchodní angličtinu)

— certifikát Certificate of Proficiency in English (nejvyšší zkouška Univerzity Cambridge pro obecnou

angličtinu)

— pravidelná účast na dalších odborných seminářích a kurzech


Vzdělání


— Metropolitní univerzita Praha – Mezinárodní vztahy a evropská studia (Mgr.)

— Univerzita Pardubice – Němčina pro hospodářskou praxi (Bc.)

— Karlova Univerzita v Praze – Historie a germanistika (Pedagogická fakulta)
 Copyright © 2008-2023    www.petrhlavac.com      design: Ludmila Obdržalková    foto: www.vizualni.cz