Služby


Své služby nabízím na základě živnostenského oprávnění pro výuku jazyků a pro výkon překladatelské a tlumočnické činnosti.


1
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Nabízím běžné a v případě němčiny i ověřené (= „s razítkem“) překlady a tlumočení v oblasti běžné, obchodní a právní němčiny a angličtiny (kupní, zprostředkovatelské, mandátní a komisionářské smlouvy, stanovy, zakladatelské smlouvy, výroční a tiskové zprávy, obchodní jednání atd.). Má nabídka ale zahrnuje i překlady a tlumočení v gastronomickém a oděvním průmyslu.


Pro zajištění kvality překladu odborného textu je nezbytné, abych měl možnost text kdykoli konzultovat se zadavatelem překladu.


Pro zajištění kvality tlumočení odborných témat je nutné, aby mi zadavatel poskytl dostatečné množství přípravného materiálu a v dostatečném časovém předstihu.

 


 
 
2
VÝUKA
Nabízím výuku běžné, obchodní a právní němčiny a angličtiny. Výuka je vždy přizpůsobena Vašim individuálním požadavkům a potřebám a probíhá v prostorách Vaší firmy. Důraz je kladen na konverzaci a trénink poslechu. Používám především německé a anglické učebnice a materiály (jejich výhodou je to, že autoři jsou rodilí mluvčí a studenti jsou díky tomu v kontaktu s „opravdovou“ němčinou/angličtinou na rozdíl od „české němčiny/angličtiny,“ která bývá poměrně častým nešvarem domácích učebnic), ale i české materiály (zde bývá pravidlem precizně zpracovaná gramatika a autoři se mohou zaměřit na jazykové jevy, které českým studujícím dělají obtíže). Mou snahou je, aby výuka bavila i Vás. Nebuďte proto překvapeni, když domácí úkol bude tu a tam formulován slovy: „A na příště si prosím poslechněte Nenu a její 99 Luftballons… “Malé zamyšlení k překladatelské a tlumočnické činnosti:


Umění dobře překládat a tlumočit neznamená „dekódovat“ jeden jazykový systém do jiného, nahradit slova jedné řeči slovy druhé. Umění dobře překládat a tlumočit znamená podchytit myšlenku a formulovat ji v druhém jazyce tak, aby i v druhém jazyce nesla tentýž význam jako v jazyce původním a aby jí tak i porozuměla ta osoba, pro kterou je určena. Tuto myšlenku pěkně vystihuje německá fráze „so treu wie möglich, so frei wie möglich übersetzen“ (je třeba překládat co nejpřesněji, ale zároveň i volně, nedržet se křečovitě jednotlivých slovíček)
 Copyright © 2008-2023    www.petrhlavac.com      design: Ludmila Obdržalková    foto: www.vizualni.cz